Vrste baterija

Razlike u vrstama baterija

Punjenje i pražnjenje baterija

Kako produžiti vijek trajanja baterije

 

 

 • Litij-ionske baterije (Li-ion)

  Te baterije imaju mnogo veću "energetsku gustoću" od NiCd i NiMH baterija, što znači da su za isto vrijeme rada dovoljne mnogo manje i lakše baterije. Uz to se i mnogo sporije prazne kada su uskladištene, odnosno neće se tako brzo isprazniti dok se ne koriste. Te se baterije mogu puniti u bilo kojem trenutku, čak i prije nego što se isprazne, bez utjecaja na njihov kapacitet. Litij-ionske baterije uz to su manje štetne za okolinu od drugih vrsta baterija. Litij-ionska tehnologija ima jasne prednosti, ali je isto tako skuplja od NiCd i NiMH baterija. Materijali koje se koriste u tim baterijama manje su štetne za okolinu od onih u NiCd baterijama, ali se kao otpad i dalje moraju zbrinjavati na odgovarajući način.
   
  Preporuke za punjenje:
   
  • Nemojte prekomjerno puniti bateriju. Baterija je prepunjena ako napon pređe 4.2 V. Ovo je djelimično tačno, jer baterija se oštećuje ako je punite na naponu većem od 3.92 V.

  • Nemojte isprazniti bateriju do kraja. Slučajnost ili ne, sam Android će vas upozoriti na 15% da je baterija prazna i da je potrebno punjenje.

  • Toplina šteti bateriji. Prekomjerno punjenje baterije, izlaganje suncu i igranje igrica prilikom punjenja treba izbjeći.

  • Punjenje tokom noći sa punjačem nije preporučljivo. Sa stopom punjenja od 1200-1500mAh baterija će se napuniti za 2 sata. Nakon toga će ostatak noći punjenje da varira između 98-100%. Zbog toga je preporučljivo da koristite punjač sa manjom stopom punjenja.

  • Li-xx baterije žele često punjenje, zbog toga kada god imate priliku priključite telefon na punjač.

   

  Pomenuo sam da je poželjno koristiti punjač sa manjom stopom punjenja prilikom noćnog punjenja telefona. To možete postići sa punjenjem vašeg telefona preko USB porta vašeg računara. Naime, USB2 port daje stopu punjenja od 500mAh, što je za trećinu manje od orginalnog punjača. Ako pogledate grafikon, vidjećete dva noćna punjenja preko USB2 porta. Prvo punjenje je započeto kada je baterija bila na 45% i ujutro je baterija bila na 100%. Drugo punjenje je započeto kada je baterija bila na 15% i do jutra prije nego što sam otišao na posao je dostigla 85%.

  Očigledno, USB2 port ne može napuniti praznu bateriju tokom noći dok vi spavate (6-7 sati). Ako vam je baterija na 50%, onda se možete poslužiti sa ovim portom i ujutro ćete imati napunjenu bateriju.

  Ako vam je baterija prazna, možete se poslužiti sa USB3 portom koji ima stopu punjenja od 900mAh, što je 2/3 od originalnog punjača. To će vam sasvim sigurno biti dovoljno da napunite bateriju tokom noći. Još jedna dobra stvar je da manja stopa punjenja znači i manje grijanje baterije.

  Oprezno. Punjenje preko USB porta može biti kontraproduktivno. Ako je vaš USB port je neispravan, ili stopa punjenja je mala, baterija se neće moći puniti uopšte. Obratite pažnju područja na grafikonu koja su označena kao USB2 punjenja sa crvenim znakom pitanja. Pokušao sam da punim moj telefon na poslu. Ne znam zašto, ali stopa punjenje je toliko mala da  je nivo napunjenosti baterije opadao (procijenjeno vrijeme punjea je bilo 15h ili tako ..).

  Dakle, kao zaključak. Punite bateriju češće, ne ostavljajte telefon  na punjaču cijelu noć. Ako morate, napunite telefon preko USB porta koji je vaš prijatelj.

   

 • Nikal metal hidrid (NiMH)

  Te baterije imaju veću "energetsku gustoću" od NiCd baterija (i do 40%), što znači da ih možete koristiti duže prije potrebe za ponovnim punjenjem. Kao i NiCd baterije, NiMH baterije moraju se puniti tek kada se isprazne. U slučaju prijevremenog punjenja gubitak kapaciteta (skraćenje vremena rada) manje je nego kod NiCd baterija. NiMH baterije najbrže se isprazne same od sebe kada su uskladištene, odnosno dok se ne koriste. NiMH baterije moraju se napuniti prije upotrebe. Materijali koje se koriste u tim baterijama manje su štetne za okolinu od onih u NiCd baterijama, ali se kao otpad i dalje moraju zbrinjavati na odgovarajući način.

   

  NiMH akumulatori koriste pozitivne elektrode od nikal oksid hidroksida (NiOOH) i hidrida metala (metala i vodika), kao i NiCd akumulatori, ali se za negativnu elektrodu koriste metalni hidridi. Formulom (1) prikazane su hemijske reakcije pri procesima punjenja i pražnjenja.

  https://electronic.ba/wp-content/uploads/2016/05/formula-hemijske-reakcije-punjenja-i-praznjenja.jpg

   

  Parametri NiMH baterija:

  • Kapacitet: do 2600mAh

  • Energetska gustoća: 100Wh/kg. 180Wh/dm3

  • Napon praznog hoda: 1,28V ÷ 1,35V, nominalni 1,2V

  • Struja pražnjenja: do 2C

  • Broj ciklusa: 500-600

  • Unutrašnji otpor: 0,17 ÷ 0,175Ω

  • Temperaturno područje rada: -20 ÷ 40ºC

  • Temperatura skladištenja: 15ºC

  • Samopražnjenje: 10 ÷ 15% godišnje

   

 • Nikal-kadmij (NiCd)

  Uz dobro održavanje baterije imaju dugi vijek trajanja. NiCd baterije trebaju se puniti kada se isprazne jer im se inače kapacitet smanjuje! (To znači da im se skraćuje vrijeme rada prije potrebe za ponovnim punjenjem.) To je najčvršća i najpouzdanija vrsta baterija, naročito u toplim i hladnim vremenskim uslovima. Nude najviše snage kada je potrebna, na početku posla ili prilikom obrade tvrdih površina. NiCd baterije brzo se isprazne same od sebe kada su uskladištene, odnosno dok se ne koriste. NiCd baterije moraju se napuniti prije upotrebe. Kadmij je štetan za okolinu pa se baterije kao otpad moraju zbrinuti na odgovarajući način.
  NiCd baterije imaju efekat memorijskog pamćenja, što u prevodu znači da nije poželjno da se prazne do kraja , a poželjno je da se pune do kraja.
   
  Autor: Đuro Broćeta mr računarstva i informatike

 

Pin It