PARKING SISTEMI

 

 • SISTEM KONTROLE I NAPLATE PARKINGA                                                                         
 • SMART PARKING SISTEM

 

PREUZMITE PONUDU U PDF-u

 

 

SISTEM KONTROLE I NAPLATE PARKINGA

MaxMare je zastupnik i partner kompanije ASW, u oblasti razvoja, distribucije i održavanja softverskih sistema.

ASW kompanija raspolaže sa 50 + visoko stručnih R&D inženjera. Orjentacija kompanije je tržišna, što je rezultiralo sa velkim brojem softverskih rješenja i proizvoda. 

Kompanija je prisutna sa svojim proizvodima u širem regionu, kao i u EU. Za takav nastup posjeduje određene sertifikate koji su dokaz kvaliteta i ozbiljnosti.

 

 

 

 

 

Kupovina karata putem:

1. SMS-a:

Slanjem sms poruke na određeni broj parking službe, sa sadržajem registarska oznaka, korisnik dobija potvrdu o kupljenom parking vremenu. Pred kraj isteka kupljenog parking vremena, korisnik dobija poruku upozorenja da mu ističe vrijeme. 

2. Kiosk parking karta

Korisnik može da kupi parking kartu na kiosku, na kojoj popuni datum i vrijeme parkiranja, te istu ostavi na vidno mjesto u vozilu. 

KONTROLOR

Vrši sledeće aktivnosti:

 • Kontrolu kupovine karata na terenu
 • Evidenciju iskorišćenih kiosk karata
 • Izdavanje doplatnih karata
 • Prodaju elektronskih karata
 • Kontrolu parkiranih vozila
 • Izdavanje doplatne karte

Back office

 • Konfiguracija sistema (zone, sektori,...)
 • Prodaja pretplatnih i povlašćenih karata
 • Praćenje naplate doplatnih karata
 • Opomena za neplatiše
 • Kreiranje dinamičkih kontrola
 • Pregledi podataka, izvještaji i analize

 

 

 

 

 

 

Prateći svjetske trendove u oblasti nauke i tehnologije, MaxMare kompanija ulaže vrijeme i novac u razvoj novih i modernih tehnologija. Jedna od takvih je:

 SMART PARKING SISTEM

Za realizaciju jednog smart parking sistema potrebno je proći kroz određene faze:

 • Analiza problema 
 • Definisanje korisničkog zahtjeva
 • Definisanje ulaznih i izlaznih parametara
 • SWOT analiza 
 • Definisanje projektnog zadatka
 • Izrada projekta
 • Pribavljanje neophodnih dozvola za realizaciju projekta
 • Realizacija projekta, ugradnja sistema
 • Puštanje u rad 
 • Testiranje
 • Obuka korisnika
 • Predaja korisniku na upotrebu
 • Održavanje sistema

“Smart parking system” je napredno tehničko rješenje koje se koristi za potrebe upravljanja sa parkinzima u realnom vremenu.  Sistem omogućava detekciju vozila na parking mjestima u realnom vremenu, kao i detekciju slobodnih mjesta. Podaci se prenose bežično preko privatne mreže bez troškova zakupa iste. Senzori su snabdjeveni visokokvalitetnim baterijama koje omogućavaju neprekidan rad u trajanju od 5 - 7 godina. Senzori su postojani i na ekstremnim temperaturama koje se kreću od: -45 do + 85 stepeni celzijusa. 

Senzori rade na principu magnetnih senzora visokih performansi i algoritma detekcije vozila. Za razliku od drugih parking senzora koji rade na principu elektromagnetne detekcije ( koji su podložni smetnjama izazvanim nadzemnim dalekovodima ili nisko naponskim vodovima i izazivaju određenu grešku u čitanju) naš senzor KPS-V1 ima posebnu tehniku zaštite koja mu omogućava potpuno nesmetan rad i visoku preciznost iznad 98 %.

KPS-V1 kumunicira sa LoRa gateway baznom stanicom koja je povezana sa displejom na  kome se ispisuje broj slobodnih mjesta.

Bazna stanica se putem internet mreže može povezati sa serverom, a server dalje može proslediti informacije bilo gdje. 

   

 Na sledećoj slici je vizuelno prikazan sistem, koji može da funkcioniše pojedinačno za jedan   parking, kao i u interakciji sa drugim parking prostorima kao cjelina. Sistem je modularan       što mu daje mogućnost da se kasnije može širiti i integrisati u jedan cjelokupan globalni           sistem koji bi pokrivao cijeli grad, više gradaova ili čak cijelu državu.